Bu Proje Aracılığıyla Şunları Hedefliyoruz:

• Kültürlerarası diyalogları teşvik etmek ve kültürel çeşitliliğin değerini desteklemek;

• Toplumların kültürel zenginliğini onaylamak;

• Büyük sosyal ve kültürel zorlukların üstesinden gelmek;

• Sivil toplum çoğaltıcıları aracılığıyla Avrupa Akdeniz bölgesinde kültürlerarası kaynaklara, yetkinliklere ve deneyimlere erişimi ve paylaşımı kolaylaştırmak;

• Avrupa-Akdeniz projelerinin etkisini farklı kanallardan teşvik etmek;

• ALF ağı üyelerini güçlendirmek.

Ana Faaliyetler:

• STK Yönetiminde 5 alt tema ve 5 dilde teknik bilgi, öğrenim ve eğitim materyali alışverişi için çevrimiçi bir platformda 5 kurs geliştirilmesi;

• Bir e-öğrenme platformunun (Öğrenme Yönetim Sistemi) uygulamaya konulması;

• Her ülke adına katılacak 15 kişiyi eğitmek için 7 rehber tarafından sunulan e-öğrenme eğitimi;

• 5 adet farklı çevrimiçi kurs, yönetim, iletişim ve savunuculuk alanlarının alt temalarının uygulanması;

• Proje başarılarının yaygınlaştırılması.