SİVİL TOPLUM VE KALKINMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği (ACSDI), sivil toplumu geliştirmek, toplumu sosyal, kültür, sağlık ve yerel kalkınmada geliştirmek, AB üyeliğini desteklemek ve sivil toplumun ve yerel kalkınmanın gelişimini desteklemek için 2005 yılında kurulmuştur. 

ACSDI yıllar boyunca Erasmus ve Ulusal Ajans tarafından 5 ortak ülke ile MFİB tarafından finanse edilen “Gönüllülüğü ve Sivil Katılımı Keşfetmek İçin Gençlik Buluşması” adlı bir proje ve yerel ajanslar tarafından finanse edilen başka birkaç proje de dernek tarafından yürütülmektedir.

ACSDI, 5 ortak ülke ile Ulusal Ajans tarafından yürütülen “Gönüllülüğü ve Sivil Katılımı Keşfetmek için Gençlik Toplantısı” adlı bir Erasmus + projesi, MFİB tarafından finanse edilen bir proje ve Yerel Ajans tarafından finanse edilen başka bir proje gibi yıllar boyunca birçok projeye öncülük etmeyi başarmıştır. 

ACSDI aynı zamanda Anna Lindh Vakfı Projesi'nin Akdeniz “Beyin Göçü” projesi, ALF projesi, Gençler için Hareketlilik adlı bir proje, MeYouMe Toplantı Projesi ve Malta Bağlantısı 2006 ve Göç Kültürü, Kimlik isimli Alman Kreisau - Girişimciliği e.V. tarafından geliştirilen başka projeler gibi çeşitli projelere de dahil olmuştur. 

Tüm bu projeler sırasında ve sonrasında ACSDI, STK'ların gereksinimlerini gözlemleme ve araştırma şansı bulmuştur. ACSDI yerel ve uluslararası projelerde halen çalışmalarını sürdürmektedir.

info@stked.org

www.stked.org