CHESTER BEATTY

Geçişte Yapılan Çalışmalar ve Deneyim

Chester Beatty Kütüphanesi, Avrupa, Orta Doğu, Asya / Doğu Asya nadir kitapları, el yazmaları, dini materyaller ve dekoratif sanatlardan oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapan İrlanda'da bulunan benzersiz bir müzedir. Kütüphane, koleksiyonlarda temsil edilen topluluklarla birlikte aktif bir kültürlerarası sergi ve öğrenme programı oluşturmuştur: Avrupalı, İslami, Asyalı ve Doğu Asyalı. Kütüphanenin 38 kişilik çekirdek kadrosu vardır ve Koruma Alanları Yönetim Birimi (Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht) tarafından finanse edilmektedir.

Chester Beatty Kütüphanesi aşağıdaki konularda uzmanlaşmaktadır:

 1. Yaratıcılık ve yenilikçilik
 2. 12-17 yaş arası gençlerle çalışma Chester Beatty’nin Gençler için Yaratıcı Laboratuvarı
 3. Kültürlerarası Öğrenme ve Diyalog, Müzecilik
 4. Hayatboyu Öğrenme
 5. Qi gong, tai chi, farkındalık ve demans dostu turlar dahil olmak üzere takipçiler için sağlık. Covid-19'a yanıt olarak programlar tasarlamak için programlar yapmak
 6. Farklı topluluklarla etkileşim
 7. Gönüllülerle çalışmak
 8. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için atölye çalışmalarının sunumunda Genel Öğrenme Çıktılarının Kullanımı
 9. Asia Europe Foundation (ASEF) bünyesinde yer alan Asia Europe Museum Network (ASEMUS) Eğitim Müzesi Değişim programının aktif üyesi ve proje koordinatörlüğü
 10. 2012'den bugüne Kuzey İrlanda Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Hizmetleri ile projelerin tasarımı ve teslimi. Bunlar, Chester Beatty Kütüphanesi'nden ve Kuzey İrlanda Ulster Müzesi'nden ilk ve ilköğretim sonrası okullar için çeşitli koleksiyonlara dayanan ders planlarını içermektedir.
 11. Anna Lindh Vakfı İrlanda Ağı Ortak Eylem seminerinin baş ortağı ve koordinatörü, Mart 2013'te İrlanda Eğitiminde İslamı Anlamak; İrlanda Anna Lindh Ağı 2015-2016 ile inançlar arası diyaloğu araştıran proje liderliğindeki 3 etkinlik

Faaliyetler

Chester Beatty, ilköğretim, ilköğretim sonrası okullar ve öğretmen eğitimi ile örgün ve yaygın eğitim sektörüyle aktif bir şekilde ilgilenmektedir. Öğretmenler için üçüncü düzey eğitim kolejlerinden ortaklar ve kültürel çeşitlilik konusunda öğretmenleri destekleyen Kuzey İrlanda'daki bir ortakla yeni bir kültürlerarası okullar programını tasarlamıştır. Bu proje kapsamında, 2020'de faaliyetler başlamıştır. Okullar ve öğretmenler, öğrenimlerinde ve anlamalarında desteklemek için hem şirket içinde hem de çevrimiçi olarak öğrenme kaynaklarına erişebilmektedirler. Bu kaynaklarda, çok güçlü bir yaratıcı ve eleştirel düşünme yaklaşımı ile birlikte Görsel Düşünme Stratejileri ile nesne tabanlı öğrenmeyi kullanılmaktadır. Kütüphane Ocak 2014'te Chester Beatty'nin Gençler için Yaratıcı Laboratuvarı'nı kurmuştur. Gençler ayda bir buluşarak, İrlandalı yerel yapımcılar ve yaratıcılarla çalışmaktadırlar. Atölyenin tasarımı ve yürütülmesi sırasında kendilerine danışılır. The Library, Aralık 2016'da ilk Maker-in-Residence'ı düzenledi ve Kütüphane koleksiyonlarına yanıt olarak bir projeksiyon haritalama enstalasyonunu birlikte oluşturdu; Bu, İrlanda müzeciliğinde türünün ilk örneğidir.

jennys@cbl.ie

www.cbl.ie