ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE

Association Agir Ensemble bir Fas derneğidir.

AE derneği, aşağıdaki gibi kültürel ve kültürler arası hedeflere ve kalkınma için işbirliğine ulaşmayı amaçlamaktadır. Sosyal, ekonomik, eğitimsel, kültürel, sanatsal faaliyetler ve sürdürülebilir kalkınma, katılımcı insani gelişme ve dayanışma, kamu yararı ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmektedir.

Hedefleri:

Kültürel ve kültürlerarası alışverişi ve deneyim alışverişini teşvik etmek, ulusal ve uluslararası dernekler ve STK'lar ile işbirliği ve ortaklık ilişkileri kurmak;

Çoğul, çeşitlendirilmiş, eşitlikçi ve ulusal, bölgesel ve uluslararası çevreye pozitif olarak açık bir Fas için yeni ufuklara açılımı destekleyerek muhtemel bir medeniyetler diyalogu kurmak.

Etkileşimli ve sosyokültürel eğitim, kapasite ve beceri geliştirme ve vatandaşlık eğitimi yürütmek;

Kültürel, eğitimsel ve sanatsal çevrelerde kültürlerarası iletişimi geliştirmek.

Oryantasyon, eğitim ve planlı rehabilitasyonu benimsemek için merkezlerin veya kurumların veya kulüplerin oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

Projeler oluşturarak, büyük etkinlikler, eğitimler, atölyeler, seminerler, festivaller, konferanslar, kültürel ve gastronomik etkinlikler, sponsorluklar, yemekli gösteriler düzenlemek.

wadii13@gmail.com

www.agirensemble.un.ma