SYSTEM AND GENERATION INTERNATIONAL ASSOCIATION AISBL

System and Generation International Association AISBL –S & G Int'l Brussels, Ocak 2020'de kurulmuştur ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. S&G Int'l Brussels, Anna Lindh Vakfı'nın Belçika Ağı Üyesidir. Dernek, Avrupa Birliği'nin 2017-2019 gençlik stratejisi tarafından belirlenen hedefleri destekleme amacını belirlemiştir ve 2017 Avrupa gençliği ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmeler sırasında değerlendirilmiştir. Gençlik ile ilgili hedefleri tüm Avrupa gençliğine yöneliktir ve aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlar:

 1. AVRUPA BİRLİĞİ İLE AVRUPA GENÇLERİ ARASINDA BİR BAĞLANTI KURUN: Avrupa projesinde Avrupalı ​​gençliğe çıkarım yapma anlayışı oluşturmalarında teşvik etmek ve gençler arasında güveni güçlendirmek ve katılımı artırmak için taraflar arasında sağlam bir köprü inşa etmek.
 2. TÜM CİNSİYETLER ARASINDAKİ EŞİTLİK: Gençliğin hayatının her alanında tüm cinsiyetler ve cinsiyete özgü yaklaşımlar arasındaki eşitliği sağlamak.
 3. KUCAKLAYICI TOPLUMLAR: Tüm gençlerin topluma dahil edilmesine olanaklar sağlama ve bunları güvence altına almak.
 4. BİLGİLENDİRME VE YAPICI DİYALOGLAR: Tüm gençlerin güvenilir bilgiye daha iyi erişebilmelerini garanti altına almak, becerilerini pekiştirmek, bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirme k, yapıcı ve katılımcı diyaloglarda bulunmak .
 5. RUH VE AKIL SAĞLIĞI: Akıl sağlığını iyileştirme ve akıl sağlığı ile ilgili sorular etrafında etiketlenmeye son verme, sonuç olarak tüm gençlerin sosyalleşmeye teşvik etmek.
 6. KIRSAL ALANLARDA YAŞAYAN GENÇLERE İLERLEMELERİNDE YARDIMCI OLMAK: Kırsal kesimdeki gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine olanak tanıyan gerekli koşulları oluşturmak.
 7. HERKES İÇİN ÜST DÜZEY NİTELİKTE İSTİHDAM: Herkesin erişebileceği, tüm gençler için kaliteli işler sağlayan fırsatları içeren bir iş piyasası güvencesi oluşturmak.
 8. YÜKSEK NİTELİKTE EĞİTİM: Gençleri 21. yüzyılda aralıksız değişen bir yaşamın zorluklarının üstesinden gelmelerinde ortam yaratarak, farklı eğitim biçimlerini birleştirme ve geliştirmek.
 9. HERKES İÇİN SOSYAL VE E-SOSYAL ORTAM KATILIMI: Gençliğin özerkliğini ve demokratik katılımını güçlendirmek ve toplumun her alanında gençlik için özel alanlar sağlamak
 10. YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR AVRUPA: Tüm gençlerin aktif olduğu ve çevre sorunlarıyla uğraştığı, eğitimli ve günlük yaşamlarında fark yaratabilecek bir toplum düzeyine ulaşmak.
 11. GENÇLİK VE AVRUPA PROGRAMLARI İÇİN ORGANİZASYONLAR: Tüm gençlerin Avrupa gençliği organizasyonlarına ve Avrupa gençlik programlarına Avrupa değerleri ve Avrupa kimliğine dayalı bir toplum inşa ederek eşit erişim hakkını güvence altına almak.

Dernek, insanların yaratıcılığını ve yaratıcılığını geliştirmek için bir çerçeve görevi görmektedir. Dernek, bu yaratıcı fikirleri, özellikle de gençler tarafından dile getirilenleri Avrupa Birliği'ndeki yönetişim sistemleriyle ilişkilendirmek için harekete geçecektir. Sürdürülebilirlik ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlara özel bir dikkat gösterilecektir. Dernek, uluslararası işbirlikleri yoluyla entelektüel diyaloga daha açık bir dünya için çalışacaktır.

Derneğin hedefleri arasında Avrupa gençliğinin hareketliliği ve farkındalığı da bulunmaktadır.

systemandgenerationbrussels@gmail.com